Sociale Campus
 
Algemeen
Anonieme Alcoholisten (Heist-op-den-Berg)
Arbeidszorg
Arktos (Heist-op-den-Berg)
Bio Boerenmarkt (Heist-op-den-Berg)
De Berg (Heist-op-den-Berg)
den travoo (Herentals)
ISOM (Herentals)
Open School (Heist-op-den-Berg)
Oxfam Wereldwinkel (Heist-op-den-Berg en Laakdal)
Sociaal Verhuurkantoor (Herentals)
 

Algemeen

In Heist-op-den-Berg, Herentals en Laakdal wonen we samen met nog andere sociale organisaties: wereldwinkels, sociale verhuurkantoren, jongerenwerking,...

Dergelijke sociale campussen bieden vele voordelen: er wordt aan een sociale huurprijs noodzakelijke infrastructuur ter beschikking gesteld, de verschillende organisaties worden laagdrempeliger, enz.

Klink op de knoppen van het menu van deze bladzijde om kennis te maken met de verschillende organisaties waarmee we samenwonen. 
 

Anonieme Alcoholisten (Heist-op-den-Berg)

AA Nieuw Leven

contactgegevens:

03.239.14.15
info@aavlaanderen.org

www.aavlaanderen.org

  
 

Arbeidszorg

Arbeidszorg: werk op maat

Arbeidszorg is een bijzondere werkvorm om mensen zinvolle tewerkstelling aan te bieden.
 
Onze medewerkers van arbeidszorg doen heel uiteenlopende activiteiten:
 • productie van Moobius trash design in de trash ateliers
 • ontmantelingsactiviteiten om materialen te recycleren
 • Lego opwaarderen
 • onderhoudswerken aan de gebouwen
 • huishoudelijke taken: wassen strijken, soep koken, afwassen en poetsen

Er wordt zo veel mogelijk werk op maat gezocht of gecreërd binnen ieders mogelijkheden.    
 
 

Arktos (Heist-op-den-Berg)

Arktos - De Klink

Doelstelling
De Klink organiseert zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren van 12 tot 22 jaar. Door een waaier van activiteiten proberen we jongeren te motiveren om hun vrije tijd door te brengen met leeftijdsgenootjes. En dit op een creatieve manier en onder professionele begeleiding.

Doelgroep
• Jongeren die de weg naar het "traditionele" jeugdwerk niet vinden.
• Jongeren die om welke reden dan ook uit weinig aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten.
• Jongeren van 12 tot 22 jaar.

Contact:

 

Vzw De Klink Noordstraat 25 2220 Heist o/d Berg
Tel 015/24.29.72
Fax 015/24.58.33
Klink@vt4.net

  
 

Bio Boerenmarkt (Heist-op-den-Berg)

Biologische Boerenmarkt

Elke zondagvoormiddag - tegelijk met de Heistse Rommelmarkt - vind je op de parking van De Kringwinkel Zuiderkempen ook de Biologische Boerenmarkt.

In de winter vanaf 9.00 uur, in de zomer vanaf 8.30 uur. En tot 12 uur.

Je vindt er biologisch brood en gebak, groenten, fruit, kaas, zuivel, wijn, vlees, kleding… Deze markt wil heel bewust zo veel mogelijk bioproducten uit eigen streek rechtstreeks verkopen.

Onze standhouders verkopen hun producten aan een eerlijke prijs en maken graag tijd om je informatie te verstrekken: waar groeien de groenten? Zijn er toevoegingen in biologische wijnen? Zijn de taarten van onze bakker-standhouder echt gemaakt van bloem en gist en niet zoals bij de bakker in de straat van kant-en-klaar mengsels?

Heb je dorst gekregen of honger? In onze cafetaria "Bio-Proeverij" geniet je van een kom verse groentensoep, een belegde boterham. Bij ons mag je gerust de pas gekochte koek van de Biobakker oppeuzelen bij een lekkere kop wereldwinkelkoffie of thee. Of een frisdrank of een Hopperd – biologisch biertje. Een stand van VELT zorgt voor informatie over biologische landbouw.

Meer info bij de vzw Biologische Boerenmarkt op tel. 016/69 67 87 (Nicole Stas). Of stuur een mail naar speypdonckhoeve@tiscalinet.be. 
 

De Berg (Heist-op-den-Berg)

Dagcentrum De Berg

De Berg is een dagcentrum voor jongeren met gezinsproblemen. De Berg is een afdeling van het dagcentrum De Oever te Lier. We spreken hier over de zogenaamde "bijzondere jeugdzorg".

Wanneer er in een gezin spanningen onstaan tussen jongeren en ouders, kan de situatie zo oplopen dat hulp en begeleiding nodig is. Het dagcentrum De Berg biedt aan jongeren dan een deeltijdse opvang, na de schooluren en tijdens vakantiedagen de hele dag. Verder blijven de jongens en meisjes in hun gezin wonen. De begeleiders gaan met de jongeren én hun ouders samen op weg om de toestand weer vlot te krijgen.

De Berg richt zich tot jongeren tussen 6 en 18 jaar die voltijds dagonderwijs volgen, en hun ouders. In de praktijk worden de gezinnen meestal naar De Berg doorverwezen via het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank.

In groep
De jongeren kunnen na schooltijd tot 19 uur terecht in De Berg. Er wordt een maaltijd opgediend en er is ruimte voor huiswerk en studie. Op vakantiedagen kunnen ze er van 10 tot 17 uur terecht. Dan worden er ook ontspanningsactiviteiten voorzien: zwemmen, een stadsspel, sjotterstornooi of naar de film… Tijdens de zomervakantie is er zelfs een week vakantiekamp. Binnen het dagcentrum zijn begeleiders actief, en gelden vaste spelregels en een dagindeling. Zo blijft het er voor iedereen aangenaam om te komen.

In het gezin
Omdat jongeren én ouders samen uit hun problemen moeten geraken, hebben de begeleiders van De Berg ook regelmatig gesprekken met de ouders, of met het hele gezin. Dit kan bij het gezin thuis, of in het dagcentrum. Minstens om de 14 dagen - en in de beginperiode veel intenser.

Individuele begeleiding
Elke jongere heeft ook een persoonlijke begeleider. In gesprekken proberen ze tot een goed inzicht te komen in de problemen. En komen persoonlijke werkpunten aan bod voor de jongere. Hoe kan ik mijn mening op een aanvaardbare manier naar voor brengen, bijvoorbeeld. Of hoe kan ik mezelf leren beheersen? Hoe ga ik om met pestgedrag?

Studiebegeleiding
De Berg besteedt veel aandacht aan school en studie. De begeleiders gaan samen met de jongeren op zoek naar een goede studiemethode. Ook de ouders worden nauw betrokken bij gedrag op school en de studieresultaten. Tijdens de examenperiode kunnen jongeren rustig komen blokken in het dagcentrum.

Ouderwerking
De Berg organiseert ook regelmatig ontmoetingsmomenten voor de ouders onderling. Via een barbecue, kerstfeestje of uitstap worden ze betrokken bij elkaar en bij de werking van het dagcentrum. Tijdens vormingsmomenten komen opvoedingsthema's aan bod: hoe kan ik best straffen of belonen? Hoe stel ik grenzen?

Noordstraat 25
2220 Heist-op-den-Berg
Telefoon 015-24 42 34.
Email: dagcentrumdeberg.heist@busmail.net
www.dagcentrum-de-berg.be
Contact: Johan Emons, hoofdbegeleider,
of Luc De Win, directeur (bereikbaar in Heist of in De Oever te Lier op het nummer 03 488 01 37). 
 

den travoo (Herentals)

De ISOM-OCMW's werken al vele jaren intensief samen rond sociale tewerkstelling.  In hun eigen diensten, maar ook in andere openbare en zelfs privé-instellingen, worden personen tewerkgesteld die nog niet klaar zijn voor het reguliere arbeidscircuit. 

Het resultaat van deze sociale tewerkstelling is dat het aantal uitgekeerde leeflonen enorm is gedaald de laatste jaren – wat uiteraard economisch gezien goed zit.  Anderzijds krijgen deze personen ook een ideale aanzet tot reguliere tewerkstelling in een beschermde omgeving waarin veel aandacht wordt besteed aan individuele begeleiding.

Het voortraject – dat half juni van start gaat – gaat nog een stap verder.  Er blijft immers altijd een groep van personen die ook in die sociale tewerkstelling hun draai nog niet vindt.  Zij hebben nog meer begeleiding nodig en die krijgen ze in het voortraject.

Trajectbegeleider Eric Croegaert begeleidt een 8-tal personen gedurende zes maanden. Hij maakt voor elke deelnemer een persoonlijk stappenplan en zal dat samen met hen constant evalueren.

Naast de individuele begeleiding, zullen er ook groepsactiviteiten worden georganiseerd.  Dat gebeurt in de oude, nog niet gerestaureerde vleugel van Sancta Maria. 

Het is de bedoeling dat de deelnemers tijdens die groepsactiviteiten vaardigheden en kennis opdoen die een rechtstreekse invloed hebben op hun persoonlijke leven.  Het kan dan gaan over gezonde voeding, sociale vaardigheden, gezin en werk combineren, persoonlijk voorkomen enz.  Anderzijds leren de deelnemers ook technische vaardigheden zoals koken of meubelen opwaarderen (in samenwerking met de Kringwinkel), opknappen van allerlei klussen, enz.

De deelnemers van het voortraject komen niet enkel uit Herentals, ook de andere ISOM-besturen kunnen personen doorsturen.  De deelnemers krijgen bovenop hun leefloon, 1 euro per uur als ze deelnemen aan dit traject.

contact:

014-24 66 76
ericcroegaert@ocmwherentals.be
  
 

ISOM (Herentals)

De OCMW's van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen en Vorselaar bouwen samen aan een sociaal tewerkstellingsbeleid in onze regio.  De intergemeentelijke dienst tewerkstelling is gevestigd in Herentals en werkt zeer nauw samen met de respectieve OCMW-besturen en sociale diensten. 

Dank zij deze samenwerking:

 • wordt er regionaal gewerkt aan het tewerkstellingsbeleid en niet louter lokaal

 • hebben de besturen meer financiële slagkracht en dus meer mogelijkheden

 • kan er preventief en resultaatgericht gewerkt worden

 • is er gespecialiseerd personeel aangeworven voor de trajectbegeleiding

 • kunnen er meer personen worden tewerkgesteld in de tewerkstellingsprojecten van de deelnemende besturen

 • kan er worden samengewerkt met diverse privé-partners.

contact:

014-24 66 76
katelijneexelmans@ocmwherentals.be      
 
 

Open School (Heist-op-den-Berg)

Campus - CBE Open School

CBE Open School, één van de 13 centra voor basiseducatie in Vlaanderen

Sinds september 2006 woont CBE Open School Heist op de 2de verdieping van de Sociale Campus van Heist-op-den-Berg. En dit met een secretariaat, een pauzehoek, een computerklas en 2 gewone klassen. CBE Open School is één van de 13 centra voor basiseducatie in Vlaanderen. We willen laaggeschoolde volwassenen de nodige basisvaardigheden bijbrengen, zodat ze op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan onze samenleving.
Fundamentele begrippen in onze werking zijn:

 • verhogen van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen,

 • begeleiden van de cursisten vanuit hun reële mogelijkheden naar een maximaal leerresultaat,

 • het bevorderen van het leerplezier.

Voor wie?

We geven cursussen aan volwassenen, die vroeger niet veel kansen kregen om verder te leren en opnieuw willen bijleren. Wat cursisten leren, kunnen ze in het dagelijks leven gebruiken.
Jaarlijks komen meer dan 25.000 volwassenen in Vlaanderen een cursus volgen om:

 • taal en wiskunde op te frissen,

 • nieuwe dingen te ontdekken,

 • werk te vinden,

 • vlot mee te kunnen op het werk of in een opleiding,

 • zich voor te bereiden op een examen,

 • de kinderen te kunnen volgen met hun huiswerk,

 • 'mee' te zijn met de tijd en de nieuwe technologie,

 • zichzelf meer kansen te geven. 
 

Oxfam Wereldwinkel (Heist-op-den-Berg en Laakdal)

Je kan bij een Oxfam Wereldwinkel terecht voor (h)eerlijke voedingsproducten, en ook voor een ruim aanbod eerlijke artisanaatsproducten. Kom gerust eens kijken!

Openingsuren Wereldwinkel Heist-op-den-Berg:
woensdagnamiddag van 14.00 tot 17.00 u.
zaterdagvoormiddag van 10.00 tot 12.00 u.
zaterdagnamiddag van 14.00 tot 17.00 u.
zondagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 u.

Openingsuren Wereldwinkel Laakdal:
woensdagnamiddag van 14.00 tot 17.00 u.
zaterdagnamiddag van 14.00 tot 17.00 u.

 

  
 

Sociaal Verhuurkantoor (Herentals)

Sociaal verhuurkantoor
Een sociaal verhuurkantoor (SVK), huurt woningen van privé-eigenaars en neemt alle verantwoordelijkheid als huurder op zich. Het sociaal verhuurkantoor verhuurt de woning dan verder. Het sociaal verhuurkantoor neemt de praktische problemen van het verhuren op zich en het houdt ook rekening met de levensomstandigheden en het inkomen van de huurders.

Voordeel eigenaars
Het sociaal verhuurkantoor betaalt als huurder, zolang het huurcontract loopt, elke maand de huurprijs aan de eigenaar, ook al staat de woning een tijdje leeg. Het sociaal verhuurkantoor oefent ook controle uit op het onderhoud van de woning door de huurder en helpt hem bij het uitvoeren van eventuele herstellingen. Bij het begin van een huurcontract wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt. Hierdoor kan een vergoeding bekomen worden bij eventuele schade.

Minimumeisen woning
De woningen, die het sociaal verhuurkantoor doorverhuurt, moeten voldoen aan de minimale veiligheids- gezondheids- en kwaliteitsnormen. Als er tekortkomingen zijn, kan het SVK, in samenspraak met de eigenaar, de nodige renovatie bespreken en al dan niet in eigen beheer uitvoeren. Het sociaal verhuurkantoor vraagt geen commissieloon, maar wel een redelijke huurprijs van de eigenaars.

Sociale begeleiding
Het sociaal verhuurkantoor verhuurt door aan personen, die in een achterstellings- of risicosituatie dreigen terecht te komen. Dat kan zijn door lage scholing, werkloosheid, laag inkomen, nationaliteit, gezondheidstoestand, schuldenlast. Door hun situatie kunnen deze kandidaat-huurders meestal niet terecht op de gewone prive-verhuurmarkt. Het sociaal verhuurkantoor kijkt erop toe dat er geen huurachterstal is, dat de woning goed onderhouden wordt, dat de nodige herstellingen gebeuren, dat burenproblemen besproken worden, dat administratieve dossiers (brandverzekering, overname water, gas en elektriciteit, huursubsidie, vermindering onroerende voorheffing) afgehandeld worden.

Toewijzingscriteria
Het sociaal verhuurkantoor hanteert een aantal criteria om woningen door te verhuren aan mogelijke kandidaat-huurders. Het gaat om Het inkomen (alleenstaande of gezin). De reden van de herhuisvesting. De arbeidssituatie. Aan elk van deze criteria wordt een aantal punten toegekend. Als twee of meer kandidaten op dezelfde plaats eindigen, is de inschrijvingsdatum van belang.

Openingsuren:
Ma., woe., vrij. : 8.30 - 12.00 u. en na telefonische afspraak.

Sociaal verhuurkantoor Herentals
Lierseweg 132
2200 Herentals
tel. 014-24.66.36
tombaeyens@ocmwherentals.be
       
 
 
 
 
Al onze Kringwinkels zijn tijdens de openingsuren bereikbaar via één telefoonnummer:

015/23.73.93


Al de Kringwinkels van vzw. De Kringwinkel Zuiderkempen zijn geopend:

 • maandag tot en met zaterdag van 9.30 uur tot 17 uur
 • (de winkel in Heist-op-den-Berg is ook op zondagvoormiddag open vanwege de grote rommelmarkt in de nabije omgeving -
  opgelet: deze winkel is op maandagvoormiddag gesloten)


 • Voor algemene vragen over onze winkels kan je een mail sturen naar info@dekringwinkelzuiderkempen.be
   
   
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:
   
  Naam:
  Email:
     
   
   
   
  Geen veilingen gevonden
  Klik hier
   
   
   
   De Kringwinkel Zuiderkempen - tel:015/23 73 93.
   
  invulformulier ophaling goederen