Milieu en Werk vzw.

Om een brede waaier aan activiteiten te kunnen ontwikkelen heeft de vzw. De Kringwinkel nauwe banden met een andere organisatie: de vzw. Milieu en Werk. Zeer nauwe banden zelfs, want de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van beide organisaties zijn samengesteld uit dezelfde mensen en ze vergaderen op hetzelfde tijdstip.

Waarom dan deze juridische kluwen?
Het decreet op de sociale werkplaatsen sluit een combinatie met verscheidene andere vormen van sociale tewerkstelling uit.
Zo heeft de organisatie ondermeer nog tewerkstelling binnen de Lokale Diensteneconomie voor haar klus- en verhuisdienst, binnen het VOP statuut en het brugproject.

Deze tewerkstellingsinitiatieven zijn wettelijk niet verenigbaar met de sociale werkplaats en werden dus in een aparte juridische structuur ondergebracht, de vzw. Milieu en Werk.

Een tweede activiteit van de vzw. Milieu en Werk is het beheren van het patrimonium in Heist Op Den Berg. Het kringloopcentrum is daar immers gehuisvest in een gebouw dat zware investeringen gevraagd heeft om het te kunnen aankopen. Verder vereist dit pand regelmatig investeringen om het terdege te onderhouden. Vermits het destijds voor de kringlooporganisatie, vzw. De Krinkel, geen haalbare kaart was om de vereiste financiële middelen hiervoor te voorzien, werd er beslist om het gebouw in een ‘patrimoniumvzw.’ onder te brengen.

 
 
 
 
Al onze Kringwinkels zijn tijdens de openingsuren bereikbaar via één telefoonnummer:

015/23.73.93


Al de Kringwinkels van vzw. De Kringwinkel Zuiderkempen zijn geopend:

 • maandag tot en met zaterdag van 9.30 uur tot 17 uur
 • (de winkel in Heist-op-den-Berg is ook op zondagvoormiddag open vanwege de grote rommelmarkt in de nabije omgeving -
  opgelet: deze winkel is op maandagvoormiddag gesloten)


 • Voor algemene vragen over onze winkels kan je een mail sturen naar info@dekringwinkelzuiderkempen.be
   
   
  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:
   
  Naam:
  Email:
     
   
   
   
  Geen veilingen gevonden
  Klik hier
   
   
   
   De Kringwinkel Zuiderkempen - tel:015/23 73 93.
   
  invulformulier ophaling goederen